Մարտ

Ալավերդյան, Յուրի Դավթի Բյուջետային հիմնարկների պլանավորման և ֆինանսավորման հարցեր; Երևան Տնտեսագետ 1997

Փալիկյան Գ.,Հոբոսյան Ն.։ Քիմիա։ 2021թ 9-րդ դասարանի ավարտական քննության թեստերի նմուշների ժողովածու; Երևան Զանգակ-97 2021

Թոքմաջյան Լ.Վ.: Գծագրական երկրաչափություն: Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան Հայ Էդիթ 1997

Մեր սիրո պատմությունը ։ /+2 թերթ կպչուն պիտակ /Ալբոմ/; Երևան Զանգակ-97 2021

Սմիթ Դանիել։ Մտածել ինչպես Մանդելան; Երևան Զանգակ-97 2021

Ջիվամյան Ալվարդ։ Զմրութ թագավորի և Կեռաս խաթունի հեքիաթը; Երևան Զանգակ-97 2021

Իշիգուրո Կազուո ։ Չթողնես ինձ երբեք; Երևան Զանգակ-97 2021

Ղաբուզյան Է.,Փայտյան Ար.։ Քառաձայն պատարագ /Վիլօ,Ջուլո,Արշո,Էդո/ Նվ.է Խ.Խաչատրյանին /; Երևան Զանգակ-97 2021

Բաբախանյան Հ.: Գահը մարդուն չի դարձնում թագավոր: Բանաստեղծ.; Երևան ԱԻՄ 1997

Քերոլ Լուիս։ Ալիսը հայելու աշխարհում, և ինչ տեսավ Ալիսան այնտեղ;  Երևան Զանգակ-97 2021

Ալիսը հայելու աշխարհում; Երևան Զանգակ-97 2021

Սփիրի Յոհաննա ։ Հայդի; Երևան Զանգակ-97 2021

Բրնեթ Ֆրենսիս Հոջսոն։ Փոքրիկ արքայադուստրը;  Երևան Զանգակ-97 2021

Զաքարյան Հովհաննես ։ Գործնական կետադրության հիմունքներ։ Ուսումնական ձեռնարկ-բառարան; Երևան Զանգակ-97 2021

Էլիոթ Ջեյն , Քինգ Քոլին։ Գիտադարան ամենափոքրերի համար ։Ճանաչենք աշխարհը միասին; Երևան Զանգակ-97 2021

Դոնալդսոն Ջուլիա։ Գրաֆալո։ հեքիաթ; Երևան Զանգակ-97 2020

Նասո Պուբլիուս Օվիդիուս ։ Կերպարանափոխություններ; Երևան Զանգակ-97 2021

Փոթեր Բեաթրիքս։ Պատմություններ Պետրիկ ճագարի, Բեղ Սամուելի, Ընկուզիկ սկյուռիկի և մյուսների մասին; Երևան Զանգակ-97 2021

Յանիշ Հայնց ։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն Նրա կյանքի ճամփորդությունը; Երևան Զանգակ-97 2021

Անդրիասյան Լ.։ Պարօդոնտի քրոնիկ օջախի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա; Երևան Հեղինակային 2021

Ադալյան Նորայր։ Մտորումներ հայերիս անցյալ-ներկայի մասին; Երևան Վան Արյան 2021

Պողոսյան Հովսեփ։ Հայկական հարսանիքը հնի և նորի խաչմերուկում; Երևան ԱՀԱ Պոլիգրաֆ հրատ. 2018

Պողոսյան Հովսեփ։ Որն է ընտանիք ստեղծելու համար պիտանի սերը և ինչպես պահպանել այն ամուսնությունից հետո; Երևան ԱՀԱ Պոլիգրաֆ հրատ. 2020

⇒Flexbox-ը CSSЗ-ում։ Լաբորատոր աշխատանքների կատարման ցուցումն; Երևան Ճարտարագետ 2021

Վեկտորային գրաֆիկական խմբագրիչ;Ուս.ձեռ.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Համակարգչային գրաֆիկա Adobe Photosop:Մեթոդ.ձեռ.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Գալստյան Օ.Ա.։ Մեքենաշինական կազմակերպության պլանավորում։ Ուս.ձեռ.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Դիսկրետ մաթեմատիկա, ալգորիթմներ և ծրագրեր։ Լաբ.աշծատ.կատ. Մեթոդ.ցուց.; Երևան Ճարտարագետ 2021

GRID տեխնոլոգիան ոճերի կասկադավորման աղյուսակներում։ Լաբ.աշխ.կատարման մեթոդ. ցուց.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Տվյալների բազաներ և դրանց ղեկավարման համակարգեր; Լաբ. աշխ. կատ. մեթոդ. ցուց.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Քոմփյութերների կիրառումը։ Կուրսային աշխ. կատ. մեթոդ. ցուց.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Աբրահամյան Նատալյա,Ներսեսյան Տիգրանուհի: Հեքիաթի հենքը. թելեր և հանգույցներ; Երևան Արաքս 2021

MULTISIM ծրագրային փաթեթի կիրառումը Լաբորատոր աշխ.մեթոդ.ցուց. ; Երևան Ճարտարագետ 2021

Էլեկտրաբանեցում և էլեկտրական մեքենաներ; Լաբ. աշխ. մեթոդ. ցուց. Մաս 2; Երևան Ճարտարագետ 2021

Մեհրաբյան Լուսյա: Անպատասխան.Պատմվածքներ; Երևան Վան Արյան 2021

Գաբրիելյան Նինա: Բանաստեղծություններ.Ընտրանի; Երևան Վան Արյան 2021

Մաղաքյան Անի: Տակնուվրա; Երևան Վան Արյան 2021

Ճարտարագիտական երկրաբանություն և հիդրոերկրաբանություն; Լաբ. աշխ. կատ. մեթոդ. ցուց.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ 2; Մեթոդ. ցուց.; Երևան Ճարտարագետ 2021

Ավարտական աշխատանքների տնտեսական մասի կատարման մեթոդական ցուցումներ; Երևան Ճարտարագետ 2021

Միահարկ արդյունաբերական շենքի մետաղե կարկասի հաշվարկը; Կուրս. աշխ. կատ. մեթոդ. ցուց.;Երևան Ճարտարագետ 2021

Հատուկ համակարգչային էֆեկտների մոդելավորում /MAYA/; Երևան Ճարտարագետ 2021

Արզումանյան Ա.Մ., Մինասյան Զ.Ա.։ Էրգոնոմիկա; Ուս.ձեռ.; Երևան Ճարտարագետ 2020

Տեքստիլ նյութագիտություն և ապրանքագիտություն։ Մեթոդ. ցուց.;Երևան Ճարտարագետ 2020

Карапетян Н.Г.: Пособие по русскому языку для студентов спец.,,Электроника,,; Ереван Ճարտարագետ 2020

Նիկոլ Դուման.Նամականի; Երևան Լուսակն 2021

Հակոբյան Վահագն։ Դավիթ Անանուն։/ծննդյան 140-ամյակի առթիվ/;  Երևան ԵՊՀ / Հեղինակային 2020

⇒Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում; Երևան ԵՊՀ 2020

Материалы для изучения росписи церкви св. Григория в Ани. Записи Николая Сычева 1911-1912 гг.; Tbilisi Tbilisi 2019

Մաիլովա, Է.Գ և ուրիշներ; Մեթոդական ցուցումներ : «Սննդի ձեռնարկությունների սառնարանային տեխնիկա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու վերաբերյալ; Երևան ՀՊԱՀ 2008

ՀՀ-ում ամենամեծ ազգային փոքրամասնության՝ եզդիական համայնքի իրավունքները;Հետազոտության զեկույց /Երկկողմանի,երկլեզվով/; Երևան Հելսինկյան կոմիտե 2055,144928

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե 2008 /Կատալոգ/; Երևան Հելսինկյան կոմիտե 2056,359633

Զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանություն.Մարդու իրավունքների պաշտպանի մշտադիտարկման իրավական շրջանակ։ Ձեռնարկ /հյգ/; Երևան Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 2057,574339

ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելի մշակում «Ամբերդ» մատենաշար 36 /հյգ/; Երևան Տնտեսագետ 2058,789044

Խաչատրյան Արամ։ Հատվածներ «Գայանե» և «Սպարտակ» բալետից։ Մշակուները երկու դաշնամուրի համար՝ Ռաֆֆի Խարաջանյանի; Երևան Ամրոց Գրուպ 2060,00375

Էլիբեկյան Հենրիկ։ Նվիրում Արամ Խաչատրյանին /Ալբոմ/; Երևան Երևան 2061,218456

Նվիրում Կոմիտասին։ Ցուցահանդես նվ. Մեծ Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին /Ալբոմ/; Երևան Երևան 2062,433161

Օհանյան Արտակ։ Սիրուն Նանեն; Երևան 2 պրինտ հրատ. 2063,647867

Մինասյան Ա.։ Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիկա; Երևան Հեղինակային 2064,862572

Հակոբջանյան Հայկազ; Սպիտակ էդելվեյսներ; Երևան Նաիրի 2066,077278

Մարտին Ռ.Ռ.Ջորջ։ Գահերի խաղը։ Սառույցի և Կրակի երգը : Վեպ ։Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2067,291984

Քինգ Սթիվեն։ Կանաչ մղոն։ Վեպ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2068,506689

Մոպասան Գի դը։ Մահվան պես հզոր : Վեպ։ Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2069,721395

Դպրոցական հանրագիտարան։ Ինչ, ինչու և ինչպես, 100+ հարց ու պատասխան։ Բույսերի աշխարհ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2070,936101

Դպրոցական հանրագիտարան։ Ինչ,ինչու և ինչպես, 100+ հարց ու պատասխան։ Կենդանիների աշխարհ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2072,150806

Դպրոցական հանրագիտարան։ Ինչ,ինչու և ինչպես, 100+ հարց ու պատասխան։ Նախնադար։Հին աշխարհ։Հին աշխարհի յոթ հրաշալիքները; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2073,365512

Դպրոցական հանրագիտարան։ Ինչ,ինչու և ինչպես, 100+ հարց ու պատասխան։ Միջնադար։ Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2074,580217

Դպրոցական հանրագիտարան։ Ինչ, ինչու և ինչպես, 100+ հարց ու պատասխան։ Տիեզերք։ Մեր մոլորակը; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2075,794923

Շիրազ Հովհաննես։ Հուշարձան մայրիկիս։/բանաստեղծ./ Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2077,009629

Մարտիրոսյան Մանե։ Պուտավոր զգեստով աղջիկը Փարիզում։/պատմվածքներ/ Երևան Կռունկ տպագրատնից 2078,224334

Будагян Армен Геворкович : Евгения Хосровян : В документах, высказываниях и фотографиях; Ереван Կռունկ տպագր. 2079,43904

Բասինսկի Պավել։ ” Լև Տոլստոյ.Ազատ մարդը ” Ստեփանակերտ Ոգի-Նաիրի 2080,653746

Ասատրյան Լաուրա: Էկոլոգիական այբբենարան : Անկենդան բնություն;  Երևան Զանգակ-98 2081,868451

Բաղդասարյան Է.,Մանուկյան Ա.: Անապատի գիշերներում, 2-րդ հրատ.; Երևան Գասպրինտ 2083,083157

McDowell Bart: Journey across Russia: The Soviet Union today / + քարտեզ/ /հյգ/; USA National geografic society 2084,297862

Hingley Roland: The Russian secret police; New York USA 2085,512568

Մայքլիդիա Ալեքս։ Լռակյաց հիվանդը։ Վեպ; Երևան Նյու Մեգ ՍՊԸ 2086,727274

Յախինա Գուզել։ Զուլեյխան բացում է աչքերը։Վեպ։Երևան Նյու Մեգ ՍՊԸ 2087,941979

Ձվակերյան Ֆրունզե։ Ձվակերյան տոհմի պատմություն; Գյումրի Դպիր 2089,156685

Խաչատրյան Սերոբ։ Հանրակրթություն։Փորձագիտական վերլուծություն և առաջարկություններ;Գյումրի Դպիր 2090,37139

Նրանք երեքն էին։ Հիշողություններ /զուգահեռ ռուսերենով/; Ծաղկաձոր Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան 2091,586096

Պիոտրովսկի Բորիս։ Իմ կյանքի էջերը /հյգ/; Ծաղկաձոր Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան 2092,800802

Սիմոնյան Ա.։ «Кавказский календарь»-ը Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմության աղբյուր /հյգ/ Երևան Զանգակ-97 2094,015507

Симонян А.: Героическое село-кузница воинов; Ереван Զանգակ-97 2095,230213

Разрушение Шушу,погром армянского населения: причины,последствия и уроки истории /հյգ/; Ереван Զանգակ-97 2096,444919

Հովսեփյան Արմեն։ Սյունիքի մարզի լեռնային գեոհամակարգերի վրա հանքագործական արդյունաբերության ազդեցությունները; Երևան Զանգակ-97 2097,659624

Մխիթարյան Սամվել վարդապետ։ Հաղարծին վանական համալիր /; Երևան Զանգակ-97 2098,87433

Մանտո Վալերի։ Ակոս։ Վեպ; Երևան Նյու Մեգ ՍՊԸ 2100,089035

Սալնազարյան Ա.Բ.,Ասլանյան Մ.Ս.։ Ֆինանսական ածանցյալներ; Երևան Զանգակ-97 2101,303741

Խառատյան Սուսաննա Ռիմա։ Ինքնության գլուխկոտրուկ։ Բանաստեղծություններ; Երևան Զանգակ-97 2102,518447

Խառատյան Սուսաննա Ռիմա։ / Kharatyan Susanna Rima: A Window without a house:/editor Vahe Arsen/; Yerevan Զանգակ-97 2103,733152

Ոչ մի շաբաթ առանց սիրո բանաստեղծության : Ընտրանի-նոթատետր։; Երևան Զանգակ-97 2104,947858

Գինոսյան Ք.։ Ռևմատոլոգիա : Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան ԵՊԲՀ-ի հրատ. 2106,162564

Ալավերդյան, Յուրի Դավթի։ Բյուջետային հիմնարկների պլանավորման և ֆինանսավորման հարցեր; Երևան Տնտեսագետ 2107,377269

Փալիկյան Գ.,Հոբոսյան Ն.։ Քիմիա։ 2021թ 9-րդ դասարանի ավարտական քննության թեստերի նմուշների ժողովածու; Երևան Զանգակ-98 2018

Թոքմաջյան Լ.Վ.: Գծագրական երկրաչափություն: Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան Հայ Էդիթ 2109,80668

Մեր սիրո պատմությունը ։ /+2 թերթ կպչուն պիտակ /Ալբոմ/ ;Երևան Զանգակ-97 2111,021386

Սմիթ Դանիել։ Մտածել ինչպես Մանդելան; Երևան Զանգակ-97 2112,236092

Ջիվամյան Ալվարդ։ Զմրութ թագավորի և Կեռաս խաթունի հեքիաթը ։ Երևան Զանգակ-97 2113,450797

Իշիգուրո Կազուո ։ Չթողնես ինձ երբեք; Երևան Զանգակ-97 2114,665503

Ղաբուզյան Է.,Փայտյան Ար.։ Քառաձայն պատարագ /Վիլօ,Ջուլո,Արշո,Էդո/ Նվ.է Խ.Խաչատրյանին: Երևան Զանգակ-97 2115,880208

ՀՀ -ում ամենամեծ ազգային փոքրամասնության՝ եզդիական համայնքի իրավունքները; Հետազոտության զեկույց /Երկկողմանի,երկլեզվով/Երևան Հելսինկյան կոմիտե 2020⇒

 

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե 2008 /Կատալոգ/; Երևան Հելսինկյան կոմիտե 2008

Զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանություն.Մարդու իրավունքների պաշտպանի մշտադիտարկման իրավական շրջանակ։ Ձեռնարկ /հյգ/; Երևան Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 2021

ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելի մշակում «Ամբերդ» մատենաշար 36; Երևան Տնտեսագետ 2020

Խաչատրյան Արամ։ Հատվածներ «Գայանե» և «Սպարտակ» բալետից։Մշակուները երկու դաշնամուրի համար՝Ռաֆֆի Խարաջանյանի/Նոտա/; Երևան Ամրոց Գրուպ 202

Էլիբեկյան Հենրիկ։ Նվիրում Արամ Խաչատրյանին /Ալբոմ/; Երևան Երևան 2016

Նվիրում Կոմիտասին։ Ցուցահանդես նվ. Մեծ Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին /Ալբոմ/; Երևան Երևան 2015

Օհանյան Արտակ։ Սիրուն Նանեն;  Երևան 1 պրինտ հրատ. 2012

Մինասյան Ա.։ Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիկա; Երևան Հեղինակային 2013

Հակոբջանյան Հայկազ; Սպիտակ էդելվեյսներ; Երևան Նաիրի 1997

Մարտին Ռ.Ռ.Ջորջ։ Գահերի խաղը։ Սառույցի և Կրակի երգը : Վեպ ։ Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Քինգ Սթիվեն։ Կանաչ մղոն։ : Վեպ ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Մոպասան Գի դը։ Մահվան պես հզոր : Վեպ։ Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2019

⇒ Դպրոցական հանրագիտարան։ Ինչ, ինչու և ինչպես, 100+ հարց ու պատասխան։ Բույսերի աշխարհ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Դպրոցական հանրագիտարան։Ինչ,ինչու և ինչպես,100+ հարց ու պատասխան։Կենդանիների աշխարհ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Դպրոցական հանրագիտարան։Ինչ,ինչու և ինչպես,100+ հարց ու պատասխան։ Նախնադար։Հին աշխարհ։Հին աշխարհի յոթ հրաշալիքները;  Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Դպրոցական հանրագիտարան։Ինչ,ինչու և ինչպես,100+ հարց ու պատասխան։ Միջնադար։ Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Դպրոցական հանրագիտարան։Ինչ,ինչու և ինչպես,100+ հարց ու պատասխան։Տիեզերք։Մեր մոլորակը; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2020

Շիրազ Հովհաննես։ Հուշարձան մայրիկիս։/բանաստեղծ./; Երևան Ավրորա Պրինտ ՍՊԸ 2019

Մարտիրոսյան Մանե։ Պուտավոր զգեստով աղջիկը Փարիզում։/պատմվածքներ/; Երևան Կռունկ տպագրատնից 2019

Будагян Армен Геворкович : Евгения Хосровян : В документах, высказываниях и фотографиях; Ереван Կռունկ տպագր. 2019

Բասինսկի Պավել։ ” Լև Տոլստոյ. Ազատ մարդը; ” Ստեփանակերտ Ոգի-Նաիրի 2020

Ասատրյան Լաուրա: Էկոլոգիական այբբենարան : Անկենդան բնություն; Երևան Զանգակ-97 2006

Բաղդասարյան Է.,Մանուկյան Ա.: Անապատի գիշերներում, 2-րդ հրատ.;  Երևան Գասպրինտ 2006

McDowell Bart: Journey across Russia: The Soviet Union today / + քարտեզ/;  USA National geografic society 1977

Hingley Roland: The Russian secret police; New York USA 1970

Մայքլիդիա Ալեքս։ Լռակյաց հիվանդը։ Վեպ; Երևան Նյու Մեգ ՍՊԸ 2021

Յախինա Գուզել։ Զուլեյխան բացում է աչքերը։ Վեպ։ Երևան Նյու Մեգ ՍՊԸ 2021

Ձվակերյան Ֆրունզե։ Ձվակերյան տոհմի պատմություն; Գյումրի Դպիր 2020

Խաչատրյան Սերոբ։ Հանրակրթություն։ Փորձագիտական վերլուծություն և առաջարկություններ; Գյումրի Դպիր 2020

Նրանք երեքն էին։ Հիշողություններ /զուգահեռ ռուսերենով/; Ծաղկաձոր Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան 2019

Պիոտրովսկի Բորիս։ Իմ կյանքի էջերը; Ծաղկաձոր Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան 2021

Սիմոնյան Ա.։ «Кавказский календарь»-ը Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմության աղբյուր;  Երևան Զանգակ-97 2020

Симонян А.: Героическое село-кузница воинов; Ереван Զանգակ-97 2020

Разрушение Шушу, погром армянского населения: причины,последствия и уроки истории; Ереван Զանգակ-97 2020

Հովսեփյան Արմեն։ Սյունիքի մարզի լեռնային գեոհամակարգերի վրա հանքագործական արդյունաբերության ազդեցությունները; Երևան Զանգակ-97 2020

Մխիթարյան Սամվել վարդապետ։ Հաղարծին վանական համալիր; Երևան Զանգակ-97 2020

Մանտո Վալերի։ Ակոս։ Վեպ; Երևան Նյու Մեգ ՍՊԸ 2021

Սալնազարյան Ա.Բ.,Ասլանյան Մ.Ս.։ Ֆինանսական ածանցյալներ; Երևան Զանգակ-97 2021

Խառատյան Սուսաննա Ռիմա։ Ինքնության գլուխկոտրուկ։ Բանաստեղծություններ; Երևան Զանգակ-97 2021

Խառատյան Սուսաննա Ռիմա։ / Kharatyan Susanna Rima: A Window without a house:/editor Vahe Arsen/; Yerevan Զանգակ-97 2021

Ոչ մի շաբաթ առանց սիրո բանաստեղծության : Ընտրանի-նոթատետր։Երևան Զանգակ-97 2021

Գինոսյան Ք.։ Ռևմատոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ; Երևան ԵՊԲՀ-ի հրատ. 2020