ՀԱԳ Ծառայություններ

Հիմնական
Ընթերցողներին հնարավորություն է տրվում ընթերցասրահներում օգտվելու ՀԱԳ-ի հավաքածուներից
Ընթերցողների համար նախատեսված են հատուկ աշխատանքային տեղեր
Նոր ստացվող գրքերի մասին օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն
Ցուցահանդեսների նմուշների հետ ծանոթանալու հնարավորություն
Տեղեկատվություն գրադարանի հավաքածուներում առկա փաստատթղթերի մասին
Կատալոգների միջոցով լիարժեք տեղեկություն է տրվում գրադարանի տարբեր հավաքածուների մասին
Խորհրդատվություն տեղեկատվական տարբեր աղբյուրների որոնման և ընտրության հարցում
Տեղեկություն «Իրտեկ», «Արև», «Հակոբ Մեղապարտ 1, 2, 3, 4, 5», EBSCO, Integrum World էլեկտրոնային ռեսուրսներից
Գրադարանում էքսկուրսիաների անցկացում
Լրացուցիչ (վճարովի)
Բուհերին և այլ կազմակերպություններին ՀԱԳ-ի հավաքածուներից պայմանագրային հիմունքներով գրականության տրամադրում
Անհատական բաժնույթով գրականության տրամադրում որոշակի ժամկետով
Այլ գրադարաններից միջգրադարանային աբոնեմենտով /ՄԳԱ/ և միջազգային միջգրադարանային աբոնեմենտով /ՄՄԳԱ/ ՀԱԳ-ի հավաքածուներում բացակայող գրականության ստացում
Բաժնույթների բաժինհեռ. 060623516
Մատենագիտական և տեղեկատվական ծառայություններ
Թեմատիկ և փաստագրական տեղեկանքների կազմում
Տեղեկատվական վերլուծական տեղեկանքի կազմում
Աղբյուրների որոնում, ճշտում
Մատենագիտության և գիտական հետազոտությունների բաժինհեռ. 060623516
Գրքերի վերանորոգում, կազմումհեռ. 060623516
Տպագիր արտադրանքի վերականգնման բաժինհեռ. 060623516
Այլ կազմակերպությունների պատվերով ցուցահանդեսների կազմակերպումհեռ. 060623516
Հանրության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժինհեռ. 060623516