Գրանցման եվ առցանց պատվիրման կարգ

Հայաստանի ազգային գրադարանից կարող են օգտվել 16 տարին լրացած անձինք:
Ընթերցողական տոմս ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և երկու լուսանկար (3×4սմ): Ընթերցողական տոմսը տրվում է անվճար: Պատվերներ կարող եք կատարել նաև առցանց:

Առցանց պատվերի ուղեցույց

  • Բացել www.armunicat.nla.am կայքը
  • /Որոնում/ դաշտում մուտքագրել փնտրվող գրքի տվյալները եւ սեղմել ԳՆԱ
  • /Ընտրել բոլորը/ ցանկից ընտրել գիրքը
  • /Հասանելիություն/ դաշտում նշված գրադարանների ցանկում ստուգել առկա  է գիրքը Հայաստանի ազգային գրադարանում
  • Եթե այո, ապա սեղմել /Դնել պահում/
  • Մուտքագրել Գրանցում, Գաղտնաբառ եւ սեղմել Մուտք
  • Սեղմել /Ցուցյց տուր ավելի հնարավորություններ/
  • Սեղմել /Հատուկ նյութ/
  • /Ընտրիր հատուկ նյութ/ դաշտից ընտրել գիրքը /Հայաստանի ազգային գրադարան/ տողը
  • Սեղմել /Հաստատիր/ պահումը 

Ընթերցողների սպասարկումը իրականացվում է հետևյալ ընթերցասրահներում`

ԸնթերցասրահներՇաբաթվա օրերԲաց է
Գիտական և ընթացիկ մամուլի1-5
6
7
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-17:00
Ընդհանուր1-5
6
7
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-17:00
Ատենախոսությունների և սեղմագրերի1-5
6
7
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-17:00
Անձեռնմխելի գրականության1-59:00-17:30
Արվեստի գրականության և ոչգրքային հրատարակությունների1-59:00-17:30
Նոտային-երաժշտականգրականության1-59:00-17:30
Տեղեկատու-մատենագիտության1-59:00-17:30
«Արև» (կույրերի և տեսողականխնդիրներ  ունեցողների)  1-59:00-17:30
Ինտերնետի ազատ մուտքի կենտրոն1-59:30-17:00

Ընթերցողների սպասարկումը կատարվում է նաև անհատական, իսկ գրադարանների, կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների սպասարկումը միջգրադարանային բաժնույթների միջոցով։